ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2015-16


ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΚΙΝΗΤΟ
Δεσίλλα Μαρίνα
Πρόεδρος
6981 922078
Δελής Νικόλαος
Αντιπρόεδρος
6937 579 375
Τσαγγαρέλη Ευδοκία
Γραμματέας
6972013959
Χασιώτη Φανή
Ταμίας
6951257338
Καραμπατή Μίρκα
Μέλος
6972 928955
Παπαγ/πούλου Πεζαρου Μαρία
Μέλος

Καραβάρη Χριστίνα
Μέλος
6937801480
Κουλεντιανού Σιακωτού Μαρίνα
A Μέλος
6943772088
Λογοθέτη Γιώτα
A Μέλος
6944700191
Τσαλδάρη Ρεβέκκα
A Μέλος
6944135950